Bestyrelse og Love

HØJBY BADMINTONKLUB

BESTYRELSE og Love

Bestyrelsen HBK

Formand:

Walther Jensen telf. 61651921

e-mail: wkoefoed@mail.tele.dk

 

Næstformand:

Ole Mortensen telf. 59302694

 

Sekretær:

Jann K. Nielsen telf. 51905049

jann.anne.nielsen@gmail.com

 

Kasserer:

Niels Bo Larsen telf. 27590579

nbl@mail.tele.dk

 

Best.medlem og Spilleudvalgsformand:

Helle Nielsen-Ourø telf. 29295507 el. 59303958

e-mail: hellezimmer@gmail.com

 

Suppleant og kontaktperson for ungdom:

Susanne Kurps

skurps@hotmail.com

 

 

Klik på pop ud og se referat fra ordinær generalforsamling 2017